Oferta księgowość - biuro rachunkowe Wodzisław Śląski | Jarosław Widenka

Oferta - Centrum Informatyki i Księgowości Jarosław Widenka

Oferujemy:
- kalkulacja rezerw na odprawy emerytalne i rentowe
- kalkulacja rezerw na nagrody jubileuszowe
- kalkulacja rezerw na inne świadczenia pracownicze

Ceny kalkulacji rezerw są ustalane indywidualnie ze względu na duże zróżnicowanie i potrzeby klientów